Община Стара ЗагораОбщина Стара Загора е разположена при пресичането на два трансевропейски транспортни коридора, свързващи четирите посоки в източна Европа. Изграденото трасе на АМ „Тракия“, ролята на град Стара Загора като железопътен възел и инфраструктурата на старозагорското летище са предпоставки за развитие на транспортни и логистични дейности. Съчетанието от горски и плодородни полски територии, разкриват възможностите за рекреация и креативно селско стопанство. Богатството на минералните води в село Старозагорски минерални бани подсилва възможностите за туризъм в средногорските райони на общината. Съхранените следи на праисторическите, античните и средновековните времена, заедно със символите на пътя към национално освобождение в края на XIX век, създават идентичността и духа на старозагорци и са основа за развитие на културен туризъм. Запазените селски традиции, читалища и църкви, заедно със съвременната градска култура на Стара Загора, са неограничен ресурс за контакт между отделните обекти и изграждането на система от местни културни пътища. Тракийският университет, Регионалният исторически музей, Държавната опера, Драматичният театър, Художествената галерия, уникалният Музей на религиите, пазещ различните културни пластове на Стара Загора, подсказват значимостта на знанието и изкуството за местното развитие. Изброените, заедно със стабилните икономически показатели на общината, защитават желанието за постигане на устойчив растеж.