Първи анализ на Европейската зелена сделка


Първи анализ на Европейската зелена сделка

Настоящият анализ на Института за европейска политика в областта на околната среда разглежда проблемните области, идентифицирани от Европейска агенция за околната среда (ЕИП), и оценява доколко политическите предложения на Зелената сделка са насочени към екологичните цели, за които се смята, че няма да бъдат постигнати до 2020 г.