Анализи


Обща Селскостопанска Политика

Анализи

В „Анализ на връзките между реформата на Общата Селскостопанска Политика (ОСП) и Зелената сделка“ (20.05.2020) се възстановява ангажимента на Европейската Комисия за справяне с предизвикателствата, свързани…

Детайли

Европейската зелена сделка

Устойчивост

Анализът поставя Зелената сделка в по-широкия контекст на управлението на климата в ЕС, и предлага четири широки и взаимосвързани категории: влиянието на пандемичната обстановка, наличните финансови ресурси,…

Детайли

Първи анализ на Европейската зелена сделка

Анализи

Настоящият анализ на Института за европейска политика в областта на околната среда разглежда проблемните области, идентифицирани от Европейска агенция за околната среда (ЕИП)

Детайли

Инвестиционен план за устойчива Европа

Устойчивост

Инвестиционният план за устойчива Европа е инвестиционният стълб на Eвропейската зелена сделка. Устойчивата Европа изисква значителни инвестиционни усилия във всички сектори на икономиката.

Детайли

Кръгова икономика

Устойчивост

Посредством надграждане върху единния пазар и използване на потенциала на цифровите технологии, кръговата икономика може да укрепи индустриалната база на ЕС и да насърчи създаването на нови бизнес модели…

Детайли