Европейската зелена сделка – оценка на настоящото състояние и бъдещо приложение


Европейската зелена сделка – оценка на настоящото състояние и бъдещо приложение

Анализът поставя Зелената сделка в по-широкия контекст на управлението на климата в ЕС, и предлага четири широки и взаимосвързани категории: влиянието на пандемичната обстановка, наличните финансови ресурси, правната компетеност и институционална рамка, и международно сътрудничество.