Екип


Екип

Екип

проф. д-р Дарина Заимова

Ръководител направление „Икономически анализи и социални проучвания“

Проф. д-р Дарина Заимова е Ръководител на направление „Икономически анализи и социални проучвания“ в Института за устойчив преход и развитие, Заместник-ректор по научноизследователска и международна дейност…

Проф. дхн Дария Владикова

Ръководител направление „Водородни технологии и енергийни системи“

Проф. Дария Владикова е Ръководител на направление „Водородни технологии и енергийни системи“ в Институт за устойчив преход и развитие към Тракийския университет - Стара Загора. Тя е също така професор…

Ас. д-р Виолетка Желева

Технически сътрудник

Ас. д-р Виолетка Желева е технически сътрудник в Института за устойчив преход и развитие. Към момента е участник в два универистетски проекта и в Национален проект „Млади учени и постдокторанти“. Активен…


Пишете ни

Искате да допринесете с дейността си за работата на института.

Свържете се с нас