Инвестиционен план за устойчива Европа - Европейски инвестиционен план за зелена сделка


Инвестиционен план за устойчива Европа - Европейски инвестиционен план за зелена сделка

Инвестиционният план за устойчива Европа е инвестиционният стълб на Eвропейската зелена сделка. Устойчивата Европа изисква значителни инвестиционни усилия във всички сектори на икономиката. Постигането на целите за климата и енергетиката до 2030 г. ще изисква допълнителни инвестиции от 260 млрд. Евро годишно до 2030 г.