Нови индустриални технологии, роботизация и изкуствен интелект


Нови индустриални технологии, използващи налични и потенциални местни/регионални ресурси при условията на беземисионни или нискоемисионни устойчиви процеси.

Дигитализация на управлението на енергийни системи. Управление на транспортни потоци. Системи за интегрално управление на енергопотреблението. Регулиране и обезпечаване на системна сигурност при електропреносни мрежи. Управление на газопреносни мрежи.

Разработване на автоматизирани и роботизирани решения в областта на нискоемисионната енергетика, водородните технологии и нови индустриални производства.