Конфедерация на независимите синдикати в БългарияКонфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ) е доброволно обединение на самостоятелни, независими и равнопоставени федерации, отраслови, браншови синдикати и съюзи и е най-голямата неправителствена организация в България, в която членуват повече от 280 000 синдикални членове. КНСБ е продължител на 140 годишна история на синдикалното движение в България и продължава да изпълнява с достойнство своята мисия и днес.

КНСБ има две структури – хоризонтална и вертикална. В хоризонталната структура са разположени нейните съставни 35 федерации, синдикати и съюзи и редица асоциирани членове.  Вертикалната включва териториалните структури – Регионални и Общински съвети в цялата страна, чиято дейност се координира от централата на КНСБ. Те имат значителна роля в развитието на местния социален диалог и в подпомагането дейността на над 5000 синдикални организации в страната. 

Особено важно място при разработването на синдикални политики заемат изследователските и научни разработки на Института за социални и синдикални изследвания . Едно от най-значимите изследвания на ИССИ е "Издръжка на живота". В последните години все по-голям интерес предизвиква друго постоянно изследване  - "Дигитализация на труда".  Част от наличните разработки на института са достъпни в нашата електронна библиотека.

Изминалите 30 години са период на значимо присъствие на КНСБ в обществено-политическото пространство в България, както и сред европейската и международна синдикална общност. Със своите действия и позиции КНСБ се превърна в двигател на конституирането на новата система на индустриални отношения и социално партньорство и има неоспорим принос за развитието на индустриалната демокрация в България.

Освен сайт КНСБ има собствено електронно списание „Синди Труд”, съдържащо важните новини за работещите хора, аналитични материали, интервюта, галерии и др. То представлява единственото списание в България, което има подобно специфично съдържание и аудитория.