Кръгла маса на тема „СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД И ИНДУСТРИАЛНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ”.На Кръглата маса ще се обсъжда балансът между действията по климата, модернизацията на промишлеността и справедливия преход в България. Предизвикателството е как да се използва голямата финансова подкрепа на ЕС за стимулиране на напредналото икономическо развитие, а не просто да се използват средства на ЕС само за ограничено смекчаване на въздействието на прехода. Кръглата маса ще събере водещи фигури от Европейската комисия, правителството, Европейския парламент, синдикатите и бизнеса. Кръглата маса ще подготви ключови заключения, които трябва да подпомогнат процеса на разработване на политики и подготовката на териториалните планове за най-засегнатите региони.

Програма на събитието