КТ "Подкрепа"КТ "Подкрепа" наброява над 150 000 члена, обединени в 36 регионални синдикални съюза, 30 федерации и национални синдикати и 4 асоциирани организации. Още от лятото на 1989 г. започват да се установяват връзки на солидарност със синдикални централи в чужбина. Особено приятелски отношения КТ "Подкрепа" поддържа с полския профсъюз "Солидарност". Бяха установени контакти, прераснали в тясно сътрудничество с Форс Увриер и CFDT /Франция/, АФТ-КПП /САЩ/, профсъюзни централи от Испания, Италия, Швейцария, Германия, Унгария, Румъния.

КТ "Подкрепа" е първата синдикална организация на България, приобщена към Международната Конфедерация на Свободните профсъюзи /днес МКП/ през юни 1991 г. Почетният президент на Конфедерацията д-р Константин Тренчев е вицепрезидент на Международната Конфедерация на Свободните Профсъюзи през периода 1992-1996 г.

КТ "Подкрепа" притежава статут на наблюдател в Европейската Конфедерация на Профсъюзите от месец януари 1994 г, а от месец декември 1995 г. е приета за пълноправен член на голямото европейско синдикално семейство.

На X-ия редовен Конгрес на ЕКП в Прага през 2003 г. за първи път от създаването на ЕКП, българин - а именно д-р Константин Тренчев бе избран за вицепрезидент и член на Дирекционния съвет на ЕКП.

На ХIII-ия в Париж през 2015 г. президентът Димитър Манолов бе избран за вицепрезидент на ЕКП за периода 2015 -2017 г.

През 2010 г. КТ "Подкрепа" бе приета за пълноправен член на EZA - най-големия християнски център за обучение.