Анализ на връзките между реформата на Общата Селскостопанска Политика (ОСП) и Зелената сделка


Анализ на връзките между реформата на Общата Селскостопанска Политика (ОСП) и Зелената сделка

В „Анализ на връзките между реформата на Общата Селскостопанска Политика (ОСП) и Зелената сделка“ (20.05.2020) се възстановява ангажимента на Европейската Комисия за справяне с предизвикателствата, свързани с климата и околната среда. Това включва нова стратегия за растеж, която има за цел да превърне ЕС в справедливо и процъфтяващо общество, с модерна, ефективна и конкурентна икономика, където няма нетни емисии на парникови газове през 2050 г. и където икономическият растеж е отделен от използването на ресурси.