Община Нова ЗагораОбщина Нова Загора със своя природен потенциал, социално – икономически параметри и образователна структура се  характеризира като сравнително добре развита по отношение на икономиката и инфраструктурата и се нарежда на второ място в областта след община Сливен. Обработваемите земеделски земи, горите и пасищата са потенциал имащ важно значение за икономическото развитие на общината. Те са основа за развитието на модерен агробизнес на територията ѝ.