Основатели на института

Асоциация на индустриалния капитал в България

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е учредена през 1996 г. и е най-динамично развиващата се представителна на национално равнище организация на българския бизнес.

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК) е неправителствена организация, учредена на 25 април 1980 г. В своята над 40-годишна история БСК се утвърди като един от водещите партньори на държавата.

Конфедерация на независимите синдикати в България

КНСБ е доброволно обединение на самостоятелни, независими и равнопоставени федерации, отраслови, браншови синдикати и съюзи и е най-голямата неправителствена организация в България, в която членуват повече от 280 000 синдикални членове.

Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски"

Минно-геоложкият университет "Св. Иван Рилски" съществува като самостоятелна образователна институция от 1953 г. През годините той се утвърждава като учебен и научен център.

Министерство на енергетиката

Икономическата логика и пазарните правила, опазването на околната среда и защитата на обществените интереси са сред основните фактори, които следва да мотивират политиките в енергийния сектор.

Министерство на образованието и науката

Министерството на образованието и науката е отговорно за провеждане на държавната политика в областта на образованието и науката. За тази цел Министерството на образованието и науката разработва стратегии за тяхното развитие.

Община Стара Загора

Община Стара Загора е разположена при пресичането на два трансевропейски транспортни коридора, свързващи четирите посоки в източна Европа.

КТ "Подкрепа"

КТ "Подкрепа" наброява над 150 000 члена, обединени в 36 регионални синдикални съюза, 30 федерации и национални синдикати и 4 асоциирани организации. Още от лятото на 1989 г. започват да се установяват връзки на солидарност със синдикални централи в чужбина.

Тракийски университет

Тракийски университет заема престижното 5-о място по рейтинговата класация на университетите в България и полага изключително големи грижи за обучението, бита и развитието на своите студенти.

Технически университет – София

ТУ – София е с видими европейски измерения в образователното и изследователско пространство на ЕС. В него се обучават над 10 000 български и близо 1000 чуждестранни студенти в степените професионален бакалавър, бакалавър, магистър и доктор по синхронизирани учебни планове и програми.