На заседание на УС се взе решение за организиране на поредица от работни срещи между борда на ИУПР, водещи компании в областта на енергетиката и заинтересованите от справедливия преход страниИНСТИТУТ ЗА УСТОЙЧИВ ПРЕХОД И РАЗВИТИЕ – ПЛАТФОРМА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА НОВИ МОДЕЛИ

На заседание на УС, в средата на месец януари, се взе решение за организиране на поредица от работни срещи между борда на ИУПР, водещи компании в областта на енергетиката и заинтересованите от справедливия преход страни, в това число Министерство на енергетиката, представители на енергийните федерации на двата синдиката в България, както и представители на Миньорската федерация. Целта на тези срещи е да се представят модели за енергиен преход в контекста на Зелената сделка, като се даде възможност за „сблъсък“ между тях и остане този, с най-добрите възможности, приложими в засегнатите въгледобивни райони.

Първата среща се проведе на 18.01.2022 г. В нея взе участие г-н Димитър Енчев, управляващ партньор на рисковия инвестиционен фонд – PostScriptum Ventures, който запозна присъстващите с реализираните проекти на компанията, съсредоточени в областта на енергийната трансформация в света. Интерес предизвика представеният от него модел, разработван 12 месеца, с фокус България и петте държави около нея. Димитър Енчев обясни, че моделирането се извършва на всеки час за тридесет години напред, на базата на различни критерии.

Сред участниците в срещата бяха и Министъра на енергетиката – г-н Александър Николов и Заместник-министъра на енергетиката – г-жа Ива Петрова. Присъстващите задаваха въпроси по отношение на възможностите и заплахите, произтичащи от представения модел.