Правилник за устройството и дейността на Институт за устойчив преход и развитиеС решение на Академичен съвет от 24/02/2021 и Протокол №15/24.02.2021 е приет Правилник за устройството и дейността на Институт за устойчив преход и развитие.

Заповед УС

Паметна записка

Правилник ИУПР