Производството на зелен водород и неговото бъдещеТракийският университет с научен принос в новите технологии

На 4-ти и 5-ти ноември 2021 г. в италианската столица, Рим, ще се проведе международен семинар, посветен на новите изследвания и иновативните технологии за производство на зелен водород.

Събитието се организира от Министерство на университетите и научните изследвания на Италия и Министерство на образованието и науката на България, в рамките на Пан-Европейската инициатива SRIA.

Съорганизатор на събитието и представител от България ще бъде проф. дхн Дария Владикова, ръководител направление „Водородни технологии и енергийни системи“ в Института за устойчив преход и развитие при Тракийския университет и Юлиан Попов, член на УС на ИУПР.

През двата дни на семинара ще бъдат обсъдени темите, свързани с производството и съхранението на зеления водород, създаването на подходяща транспортна инфраструктура, начините за стимулиране на пазара за неговото потребление. Ще се дискутират още газификацията , управлението на биомасата и отпадъците, новите технологии в областта на термохимията и фотоелектролизата.

Семинарът ще протече в хибридна форма. В Националния конгресен център Ricerche в Рим ще бъдат допуснати само първите 68 регистрирани участници, притежаващи зелен сертификат за пълен курс на ваксинация. Няма ограничение за дискусиите онлайн.

За повече информация, последвайте линка: https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/kurzmeldungen/en/green-hydrogen-for-a-sustainable-future.html