Становище на Управителния съвет на Института за устойчив преход и развитие относно състоянието на сектор въглищна енергетикаСтановище на Управителния съвет на Института за устойчив преход и развитие относно състоянието на сектор въглищна енергетика.