Търсене по категории

23 Jun 2019

ИУПР е най-новият член в HYDROGEN EUROPE RESERCH

"Дни на науката и иновациите. Чиста енергия, състояние и перспективи" - 3 и 4 юни 2022

23 Jun 2019

Представяне на Български модел на AURORA ENERGY RESEARCH“

Работна среща за представяне на Български модел на AURORA ENERGY RESEARCH“