Институтът за устойчив преход и развитие при Тракисйкия университет с членство в най-престижната Европейска научна организация в областта на водородаНа 01.12.2021 г. Общото събрание на  Hydrogen Europe – Research,  гласува доверие на Института за устойчив преход и развитие, при Тракийския университет,  и го прие за член на организацията. Hydrogen Europe – Research е един от трите стълба, изграждащи Съвместно предприятие Чист водород  (Clean Hydrogen Joint Understanding). Това е Европейската централа, която координира развитието на водородните технологии, обединявайки наука и индустрия. В Hydrogen Europe – Research  членуват вече 102 Европейски изследователски организации – само за 2 години нарастнаха от 60 на 102. Другата българска структура е БАН, която членува от 2014 г.

Членството дава възможност на Института да участва в подготовката на темите за годишните проектни програми, да бъде своевременно осведомен за дейностите по водород на Европейско ниво.