Институт за устойчив преход и развитие

Институтът осъществява теоретични, експериментални и приложни изследвания в областта на природните, инженерните науки и социалните науки, насочени към създаването на нови научни знания или научно-приложни продукти, включително услуги и публично-частни партньорства.

Основна цел на института е да допринесе както за трансформацията на стопанския модел в засегнатите от енергийния преход региони, така и за постигането на целите за нисковъглеродно и въглеродно неутрално стопанство на регионално и национално ниво.


Нашата мисия и ценности

Ускоряване на високотехнологичния нисковъглероден енергиен и индустриален преход в региона и страната като способства за инвестиции в нови индустрии, които ще доведат до значителна икономическа трансформация

Активна и последователна научно-изследователска приложна дейност, насочена към развитие и комерсиализация на приложни разработки, с оглед утвърждаване на региона като водещ научен център в областта на високите технологии

Системно развитие на устойчива творческа научна среда, насочена към изграждане на научна общност, откриване, насърчаване и утвърждаване на таланти, реализация на докторантски и пост-докторантски програми

sign проф. д-р Добри Ярков председател на УС

Основни партньори

12 +

Ключови направления

7 +

Членове на екипа

10 +