Институт за технологии в Карлсруе (Германия)Институтът за технологии в Карлсруе е един от най-големите научноизследователски и образователни институти в света. Създаден е през 2009 като резултат от сливането на Техническия университет в Карлсруе и Изследователския център на Асоциация Хелмолтц в Карлсруе.

Институът обединява мисиите на двата си предшественика – университетът на провинция Баден-Вюртемберг с обучителни и научноизследователски задачи и широкомащабна изследователска институция на Асоциация Хелмхолц, провеждаща програмно ориентирани изследвания от името на Федерална република Германия. С оглед на тези мисии, Институтът оперира в рамките на три стратегически полета на действие – изследователска дейност, образование и иновации.