"Дни на науката и иновациите. Чиста енергия, състояние и перспективи" - 3 и 4 юни 2022Това съобщи проф. д-р Дария Владикова по време на "Дни на науката и иновациите. Чиста енергия, състояние и перспективи", които се проведоха на 3 и 4 юни в Стара Загора. В тях взе участие и Мария Габриел - Еврокомисар за иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж, Зам.-министъра на енергетиката Пламен Данаилов, депутати, представители на общината и бизнеса, както и на Барт Биебик, изпълнителен директор на съвместното предприятие "Горивни клетки и водород". Сред говорителите бяха и няколко представители на Института за устойчив преход и развитие. 
През първия ден бяха изнесени доклади и научни съобщения, свързани с постиженията на науката, практиката и бизнеса в сферата на използването и прилагането на възобновяемите енергийни източници, на водородните технологии, транспорта и производството. Един от лекторите беше и г-н Юлиан Попов, член на УС на ИУПР, с доклад на тема „Преходът в комплекса Марица-Изток, базиран на наличните активи“.
По време на дискусионната среща на 4 юни, проф. д-р Дария Владикова – Ръководител на направление „Водородни технологии и енергийни системи“, съобщи публично за членството на Института за устойчив преход и развитие при Тракийския университет, в Hydrogen Europe Reserch. Поясни, че това е втората допусната българска организация освен БАН. Проф. Владикова представи и доклад на тема „Възможности за образование, квалификация и преквалификация“, в който бяха разкрити и намерения за реализиране нов проект в магистърска програма. 
Г-н Румен Радев, член на УС на ИУПР и Холдинг Загора, и г-н Георги Симеонов от община Стара Загора представиха съвместен проект между общината и бизнеса.