Кръгова икономика - план за действие за по-чиста и по-конкурентна Европа


Кръгова икономика - план за действие за по-чиста и по-конкурентна Европа

Посредством надграждане върху единния пазар и използване на потенциала на цифровите технологии, кръговата икономика може да укрепи индустриалната база на ЕС и да насърчи създаването на нови бизнес модели сред МСП. Иновативни модели, базирани на устройство за доближаване взаимоотношения с клиенти, масово персонализиране, споделяне и икономика на сътрудничество, могат да допринесат не само върху ускоряване на кръговата икономика, но също така и дематериализация от нашата икономика и намаляване на зависимостта от първични материали.