Новини

06 07 / 2022

ИУПР е най-новият член в HYDROGEN EUROPE RESERCH

"Дни на науката и иновациите. Чиста енергия, състояние и перспективи" - 3 и 4 юни 2022

08 03 / 2022

Представяне на Български модел на AURORA ENERGY RESEARCH“

Работна среща за представяне на Български модел на AURORA ENERGY RESEARCH“

09 02 / 2022

Платформа за представяне на нови модели

На заседание на УС се взе решение за организиране на поредица от работни срещи между борда на ИУПР, водещи компании в областта на енергетиката и заинтересованите от справедливия преход страни

01 12 / 2021

Членство в най-престижната Европейска научна организация в областта на водорода

Институтът за устойчив преход и развитие при Тракисйкия университет с членство в най-престижната Европейска научна организация в областта на водорода

02 11 / 2021

Тракийският университет участва в Европейската платформа за справедлив преход към ЕК

Тракийският университет участва в Европейската платформа за справедлив преход към ЕК

19 09 / 2021

Производството на зелен водород и неговото бъдеще

Производството на зелен водород и неговото бъдеще

19 09 / 2021

Кръгла маса на тема „СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД И ИНДУСТРИАЛНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ”.

Кръгла маса на тема „СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД И ИНДУСТРИАЛНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ”.

14 06 / 2021

Становище на Управителния съвет

Становище на Управителния съвет на Института за устойчив преход и развитие относно състоянието на сектор въглищна енергетика

24 02 / 2021

Правилник на института

Правилник за устройството и дейността на Институт за устойчив преход и развитие

15 01 / 2021

Постановление за откриване на института

Проект на Постановление на Министерския съвет за откриване на Институт за устойчив преход и развитие в структурата на Тракийския университет – Стара Загора