Новини

22 11 / 2022

Пилотно обучение по „Водородна икономика“

Пилотно обучение по „Водородна икономика“ проведено от Института за устойчив преход и развитие

23 08 / 2022

Становище на ИУПР

Становище на ИУПР по проектите на Териториалните планове за справедлив преход

06 07 / 2022

ИУПР е най-новият член в HYDROGEN EUROPE RESERCH

"Дни на науката и иновациите. Чиста енергия, състояние и перспективи" - 3 и 4 юни 2022

08 03 / 2022

Представяне на Български модел на AURORA ENERGY RESEARCH“

Работна среща за представяне на Български модел на AURORA ENERGY RESEARCH“

09 02 / 2022

Платформа за представяне на нови модели

На заседание на УС се взе решение за организиране на поредица от работни срещи между борда на ИУПР, водещи компании в областта на енергетиката и заинтересованите от справедливия преход страни

01 12 / 2021

Членство в най-престижната Европейска научна организация в областта на водорода

Институтът за устойчив преход и развитие при Тракисйкия университет с членство в най-престижната Европейска научна организация в областта на водорода

02 11 / 2021

Тракийският университет участва в Европейската платформа за справедлив преход към ЕК

Тракийският университет участва в Европейската платформа за справедлив преход към ЕК

19 09 / 2021

Производството на зелен водород и неговото бъдеще

Производството на зелен водород и неговото бъдеще

19 09 / 2021

Кръгла маса на тема „СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД И ИНДУСТРИАЛНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ”.

Кръгла маса на тема „СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД И ИНДУСТРИАЛНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ”.

14 06 / 2021

Становище на Управителния съвет

Становище на Управителния съвет на Института за устойчив преход и развитие относно състоянието на сектор въглищна енергетика