Новини

19 09 / 2021

Кръгла маса на тема „СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД И ИНДУСТРИАЛНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ”.

Кръгла маса на тема „СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД И ИНДУСТРИАЛНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ”.

14 06 / 2021

Становище на Управителния съвет

Становище на Управителния съвет на Института за устойчив преход и развитие относно състоянието на сектор въглищна енергетика

24 02 / 2021

Правилник на института

Правилник за устройството и дейността на Институт за устойчив преход и развитие

15 01 / 2021

Постановление за откриване на института

Проект на Постановление на Министерския съвет за откриване на Институт за устойчив преход и развитие в структурата на Тракийския университет – Стара Загора