Новини

01 12 / 2021

Членство в най-престижната Европейска научна организация в областта на водорода

Институтът за устойчив преход и развитие при Тракисйкия университет с членство в най-престижната Европейска научна организация в областта на водорода

02 11 / 2021

Тракийският университет участва в Европейската платформа за справедлив преход към ЕК

Тракийският университет участва в Европейската платформа за справедлив преход към ЕК

19 09 / 2021

Производството на зелен водород и неговото бъдеще

Производството на зелен водород и неговото бъдеще

19 09 / 2021

Кръгла маса на тема „СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД И ИНДУСТРИАЛНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ”.

Кръгла маса на тема „СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД И ИНДУСТРИАЛНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ”.

14 06 / 2021

Становище на Управителния съвет

Становище на Управителния съвет на Института за устойчив преход и развитие относно състоянието на сектор въглищна енергетика

24 02 / 2021

Правилник на института

Правилник за устройството и дейността на Институт за устойчив преход и развитие

15 01 / 2021

Постановление за откриване на института

Проект на Постановление на Министерския съвет за откриване на Институт за устойчив преход и развитие в структурата на Тракийския университет – Стара Загора