Работна среща за представяне на Български модел на AURORA ENERGY RESEARCH“След взето решение от борда на ИУПР през месец януари, организирането на срещи с водещи компании в областта на енергийния сектор продължава. На 28.03.2022 г. ще се проведе виртуално представяне на моделът на Aurora Energy Research, разработен специално за българския енергиен пазар. Aurora Energy Research е водеща международна енергийна аналитична фирма, работеща в цял свят, със седалище – Оксфорд. 
По време на събитието ще бъде акцентирано върху проблемите, свързани с трансформацията на енергийната система на България. Акцент ще бъде поставен върху динамика на прехода, ролята на възобновяемите енергийни източници и техните последици за стабилността на енергийната система. Ще бъде обърнато внимание и на покачващите се цени на електроенергията вследствие на завишените разходи за газ и въглерод, като ще бъдат предложени конкретни мерки за справяне с предизвикателствата и намаляването на въглеродния отпечатък.
Лектори ще бъдат Джон Федерсен е основател и главен изпълнителен директор на Aurora Energy Research, Евангелос Газис ръководител на екипа на Aurora Energy Research в Югоизточна Европа, покривайки Гърция, България, Румъния и Унгария и Панос Кефалас – научен сътрудник, отговорен за прогнозите за пазара на електроенергия и възобновяеми източници на Aurora Energy Research в Югоизточна Европа.

Agenda