Търсене по категории

23 Jun 2019

Пилотно обучение по „Водородна икономика“

Пилотно обучение по „Водородна икономика“ проведено от Института за устойчив преход и развитие

23 Jun 2019

Становище на ИУПР

Становище на ИУПР по проектите на Териториалните планове за справедлив преход

23 Jun 2019

Платформа за представяне на нови модели

На заседание на УС се взе решение за организиране на поредица от работни срещи между борда на ИУПР, водещи компании в областта на енергетиката и заинтересованите от справедливия преход страни

23 Jun 2019

Членство в най-престижната Европейска научна организация в областта на водорода

Институтът за устойчив преход и развитие при Тракисйкия университет с членство в най-престижната Европейска научна организация в областта на водорода

23 Jun 2019

Становище на Управителния съвет

Становище на Управителния съвет на Института за устойчив преход и развитие относно състоянието на сектор въглищна енергетика

23 Jun 2019

Правилник на института

Правилник за устройството и дейността на Институт за устойчив преход и развитие

23 Jun 2019

Постановление за откриване на института

Проект на Постановление на Министерския съвет за откриване на Институт за устойчив преход и развитие в структурата на Тракийския университет – Стара Загора