Търсене по категории

23 Jun 2019

Платформа за представяне на нови модели

На заседание на УС се взе решение за организиране на поредица от работни срещи между борда на ИУПР, водещи компании в областта на енергетиката и заинтересованите от справедливия преход страни

23 Jun 2019

Тракийският университет участва в Европейската платформа за справедлив преход към ЕК

Тракийският университет участва в Европейската платформа за справедлив преход към ЕК

23 Jun 2019

Производството на зелен водород и неговото бъдеще

Производството на зелен водород и неговото бъдеще

23 Jun 2019

Кръгла маса на тема „СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД И ИНДУСТРИАЛНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ”.

Кръгла маса на тема „СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД И ИНДУСТРИАЛНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ”.