ПОКАНА 03/07/2023 за участие в обучителен семинар ВОДОРОДНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА по проект Green Skills for Hydrogen от ERASMUS+ на ЕС 

ПОКАНА

за участие в обучителен семинар
ВОДОРОДНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
по проект Green Skills for Hydrogen от ERASMUS+ на ЕС

11 юли 2023 г., 13:30 – 18:00 ч
 Дом на науката и техниката, зала 3
ул. „Г.С. Раковски“ №108, 1000 София


 
⦁    Водородът е ключов стълб за Зелената сделка на ЕС 
⦁    До 2030 г. европейските нужди от квалифицирани кадри по възобновяема енергия и водород ще достигнат 1 милион души
⦁    През м. март 2023 г. бе приета Националната водородна пътна карта
⦁    Със семинара „Водородни електрически превозни средства“ стартира българската програма за обучение за повишаване на квалификация и преквалификация в иновативната зона на водородните технологии


Програма на семинара

⦁    Предложената програма „ Водородни електрически превозни средства“ е съобразена с възникващата необходимост от неотложни обучения за повишаване на квалификацията и преквалификация на кадри в нова за България приложна ниша – водородната електромобилност, която се очаква да се развива по-бързо и в по-голям мащаб в няколко региона в страната.
⦁    Семинарът ще запознае участниците с принципите на водородната икономика, поставяйки акцент върху електрическите превозни средства с горивни клетки и инфраструктурата в Европа, както и с ангажиментите на България, свързани с Директива 94/2014 и в допълнение към наскоро приетия Регламент за инфраструктурата за алтернативно гориво (AFIR). Ще бъде представена очакваната законодателна рамка и пропуските в нея, което е важно за държавната и регионалната администрация, политиците и ръководителите на малки и средни предприятия.
⦁    Програмата за обучение включва и техническа част, в която ще бъдат разяснени принципа на задвижване на електромобили с горивни клетки, основните компоненти и тяхната интеграция, както и някои въпроси на безопасността. Тази част е подходяща за инженерно-технически персонал.

Програма


Работният език на семинара е български език. Участниците ще получат Сертификат.


Регистрация:
За предварителна заявка за участие, което ще улесни и подготовката на сертификатите, Ви молим да попълните и изпратите формуляра като следвате ЛИНКА
Срокът за регистрация е 7 юли 2023 г. Местата в залата са ограничени! Побързайте! След изчерпване капацитета на залата, регистрацията ще бъде прекратена.


Контакт:
За повече информация се свържете с г-жа Дина Иванова на електронен адрес [email protected] или на телефон 02 979 2714. 
Очакваме Ви!


 
Организатори:
• Институт по електрохимия и енергийни системи “Акад. Евгени Будевски” при БАН (ИЕЕС-БАН) и ЦК „ХИТМОБИЛ
• Институт за устойчив преход и развитие (ИУПР) към Тракийски университет 

С подкрепата на:


 
greenskillsforhydrogen.eu