Членове на управителния съвет

Управителният съвет на института е съставен от професионалисти, изявени в своята област.

Ръководител на института

Ръководител


проф. д-р Добри Ярков, двм

ректор на Тракийски университет и председател на УС

Завършва средното си образование в Първа гимназия „Христо Ботев“, гр. Стара Загора. През периода 1978-1983 следва специалност „Ветеринарна медицина“ във Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина, който поставя основите на днешния Тракийски университет. След четири години практика като ветеринарен…


Членове на управителния съвет

Управителен Съвет

проф. д-р Добри Ярков, двм

ректор на Тракийски университет и председател на УС

Завършва средното си образование в Първа гимназия „Христо Ботев“, гр. Стара Загора. През периода 1978-1983 следва специалност „Ветеринарна медицина“ във Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина,…

проф. дн инж. Иван Кралов

ректор на Технически университет - София

Ректор на Технически Университет – София. Ръководител на лаборатория “Вибрации и акустичен шум“ в ТУ - София; Председател на секция Технически науки“ и зам.-председа-тел на Съюза на учените в България;…

проф. д-р Ивайло Копрев

ректор на Минно-Геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София

Ректор на Минно-Геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София. Проф. д-р инж. Ивайло Копрев завършва МГУ „Св. Иван Рилски“ през 2001 г., специалност “Разработване на полезни изкопаеми”. През 2010 г. защитава…

Живко Тодоров

кмет на община Стара Загора

Живко Веселинов Тодоров е роден на 21 септември 1981 г. в Стара Загора. Завършва ГПЧЕ „Ромен Ролан“ с английски и немски език и Софийски университет „Св. Климент Охридски“ със специалност „Европеистика“.…

Пламен Димитров

Президент на Конфедерация на независимите синдикати в България - КНСБ

Пламен Димитров има повече от 25 години опит в света на труда. Работил е в КНСБ на всички синдикални нива на ръководни длъжности и е заемал ключови позиции в регионалните структури на Конфедерацията. Президент…

Александър Загоров

конфедерален секретар на КТ „Подкрепа“

Александър Загоров е конфедерален секретар на КТ „Подкрепа“, член на Икономическия и социален съвет на Република България. Има участие в управителни съвети, специализирани органи за диалог, работни групи,…

инж. Антон Иванов

външен независим експерт, определен от МЕ

Машинен инженер, завършил катедра Топло и ядрена енергетика в София, с над 35 години опит в енергийния сектор на България, включващ работа в Технически Университет, София, както и в специализирана проектантска…

Добри Митрев

ротационен председател на АОБР за 2022 година

Добри Митрев е роден на 19 август 1972 г., в гр. Перник. Юрист по образование, Добри Митрев има дългогодишен административен опит. Бил е председател на Общинския съвет на гр. Перник в продължение на два…

Васил Велев 

инженер, икономист, предприемач и общественик, председател на Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и изпълнителен директор на Стара планина холд АД.

Васил Велев е български инженер, икономист, предприемач и общественик, председател на Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и изпълнителен директор на Стара планина…


Пишете ни

Искате да допринесете с дейността си за работата на института.

Свържете се с нас