Centre for European Policy StudiesЦентърът за европейски политически изследвания е мозъчен тръст със седалище в Брюксел, Белгия, който извършва изследвания, "водещи до решения на предизвикателствата, пред които е изправена Европа днес". Създаден е през 1983г.