International Renewable Energy AgencyМеждународната агенция за възобновяема енергия (IRENA) е междуправителствена организация, която подкрепя страните в техния преход към устойчиво енергийно бъдеще и служи като основна платформа за международно сътрудничество, център за върхови постижения и хранилище на политики, технологии, ресурси и финанси знания за възобновяемата енергия.

IRENA насърчава широкото възприемане и устойчиво използване на всички форми на възобновяема енергия, включително биоенергия, геотермална енергия, водноелектрическа енергия, океанска, слънчева и вятърна енергия в преследването на устойчиво развитие, енергиен достъп, енергийна сигурност и нисковъглероден икономически растеж и просперитет.