Accelerating Sustainable Hydrogen Uptake Through Innovation and Education


Проект: Accelerating Sustainable Hydrogen Uptake Through Innovation and Education
Акроним: KICstartH2

Финансиране: Horizon Europe / EIT като интегрална част на Horizon Europe

Продължителност на проекта: 2 години

 

Проектът се изпълнява в партньорство между:

 • Universitat Politècnica de Catalunya, Испания
 • University of Birmingham, Обединено кралство
 • Politecnico di Torino, Италия
 • Karlsruhe Institute of Technology, Германия
 • Politehnica University of Bucharest, Румъния
 • Université Catholique de Louvain, Белгия
 • University of Udine, Италия
 • Institute for Sustainable Transition and Development – Тракийски университет, България
 • Chemnitz University of Technology, Германия
 • Bundesanstalt für Materialforschung und - prüfung (BAM), Германия
 • Frantsevich Institute for Problems of Materials Science of National Academy of Sciences of Ukraine, Украйна
 • Future.Solutions GmbH, Швейцария

Кратко описание на проекта: 
KICstartH2 има за цел да ускори усвояването на водород в Европа чрез образование и иновации. Проектът е насочен към студенти и професионалисти в индустрията. Реализира се от консорциум от 9 висши учебни заведения, 2 изследователски института и 1 консултантска фирма за МСП. В рамките му се предлагат специализирани образователни методологии, които не само обхващат водородните технологии, но и включват иновационни методи в бизнеса и управлението. Чрез комбинирането на тези аспекти на образованието, научните изследвания и бизнеса, проектът използва синергии при задоволяване на нуждите на академичните среди и индустриалните групи. Той подкрепя създаването на ключови знания и насърчава бизнес развитието, основавайки се на нови идеи и обединява сферите на обучение и търговия за активиране на иновации и обществен растеж към устойчиво енергийно бъдеще.
Чрез набор от 6 действия проектът ще изгради институционален капацитет за дигитализация, интернационализация и сътрудничество за предоставяне на онлайн модули за водородно обучение и бизнес иновации чрез методологии за извънкласно обучение. KICstartH2 се стреми да разшири тези възможности, за да привлече повече таланти към програмите на ВУЗ и да ги постави като водещи експерти по водород в съответните региони. Проектът ще създаде възможности за диверсификация и развитие на иновационни екосистеми чрез сътрудничество с асоциации, индустриални участници и политици.

Повече информация за проекта може да намерите тук.
Linkedin KICstattH2


Обучение Водородна електромобилност

знания за: горивните клетки като основен компонент в електрическите превозни средства с горивни клетки; водородни зарядни станции; конструкция, основни елементи и параметри на водородните задвижващи системи…

Детайли

Обучение Горивни клетки и електролизьори

информация за: най-разпространените електролизьори и горивни клетки; основни изисквания по отношение на дълготрайността; електрохимични изпитвания за оценка на деградацията, краткосточни, средносрочни…

Детайли