Rocky Mountain Institute - RMIRocky Mountain Institute - RMI е организация в Съединените щати, посветена на изследвания, публикации, консултации и лекции в общата област на устойчивото развитие, със специален фокус върху печеливши иновации за енергийна и ресурсна ефективност.