Водородни технологии и енергийни системи


Системи за производство, съхранение и пренос на водород, водородни горивни системи, индустриални технологии, използващи водорода като суровина, водородна електромобилност и обезпечаваща инфраструктура, водородни технологии за енергосъхранение, енергопроизводство и управление на електроенергийните системи.

Електрогенериращи системи за базово енергопроизводство, енергийни решения за осигуряване на системни услуги по регулиране и резервиране.

Комплексни енергийни системи, комбиниращи улавяне, съхранение и/или утилизация на въглероден диоксид, нискоемисионни системи за газификация на отпадъци


GreenSkills4H2

Технологии

Проект: GreenSkills4H2 – The European Hydrogen Skills Alliance; Акроним: GreenSkills4H2; Финансиран по програма ERASMUS+; Продължителност на проекта: 4 години

Детайли

KICstartH2

Технологии

Проект: Accelerating Sustainable Hydrogen Uptake Through Innovation and Education; Акроним: KICstartH2; Финансиране: Horizon Europe / EIT като интегрална част на Horizon Europe; Продължителност на проекта:…

Детайли